אירועים קרובים

הכנס ה-20 של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

הכנס התקיים באופן מקוון
ביום ראשון כ' בסיוון, 19 ביוני 2022.

במוקד הכנס עמד הנושא:

קראו את גילוי הדעת מאת האגודה, הקורא שלא לבטל את מעמד הערבית כשפה רשמית, בקישור הזה.

צפו ב
פרופ' מוחמד אמארה (נשיא האגודה לשעבר) מתראיין אצל לונדון וקירשנבאום על מעמד השפה הערבית בישראל בקישור הזה.

האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה היא אגודה רב‑תחומית המאגדת את כל המעוניינים במחקר הלשון והמציאות הלשונית בהקשר החברתי.

האגודה שואפת לקידום המחקר בכיוון זה ומעודדת קיום מסגרות דיון בעל-פה ובכתב בנושאים תיאורטיים כלליים, בנושאים הנוגעים לתרבות ולחברה בישראל ובנושאים יישומיים באותם התחומים.

כמו כן אנו מעודדים זרימת מידע בנושאי לשון וחברה מן האקדמיה לידי הרשויות המחליטות בנושאים אלה בישראל.

 

קידום חקר השפה בהקשר חברתי

חדשות חברה ושפה בארץ ובעולם