כתב העת "עיונים בשפה וחברה"

"עיונים בשפה וחברה" הוא כתב העת של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה. זהו כתב עת רב-תחומי שפיט, המציע במה אקדמית לחוקרים העוסקים בלשונות השונות המדוברות בישראל והנמצאות בממשק בין שפה וחברה. מטרתו לשקף ולהפיץ את המחקר הנערך בישראל ולשרת חוקרים מדיסציפלינות שונות העוסקות בחקר שפה וחברה.

מתפרסמים בו מאמרים מתחומים כגון בלשנות, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, תקשורת, חקר השיח, חינוך, תרגום ועוד. המאמרים יכולים לעסוק בתחומים אלו מן הבחינות התיאורטית, האמפירית, התיאוּרית והמעשית. הכותבים מוזמנים להציע חיבורים רב תחומיים רלבנטיים לממשק שבו מתמקד כתב העת.
 
כתב העת יוזם לעתים גליונות מיוחדים, שהובילו בעבר לאסופות של מאמרים עדכניים בנושאים כגון: קול בחברה הישראלית העכשווית מנקודת מבט רב תחומית, ויזואליזציה בשיח ובתקשורת במוסדות, מחקר נרטיבי בחברה הישראלית, שפה ומיניות, שיח פוליטי, שיח כתות, שיח מצוקה בחברה הישראלית, ועוד. הגיליון הקרוב, גיליון נושא שיעסוק בשאלה "לדבר כמו ישראלי.ת", עתיד להתפרסם במהלך 2022.
סביב גיליונות אלה נערכים ימי עיון ומושבים מיוחדים בכנסים אקדמיים. בשנים האחרונות נוספו לתחומי הכתיבה הרב-תחומיים של "עיונים בשפה וחברה" מאמרים שמתמקדים בשיח ברשתות חברתיות, בהיבטים שונים של רב מודליות, בשימושים בשפה פיגורטיבית במסגרות שיח שונות ועוד.
 
כתב העת מבקש להרחיב את שורת הכותבים ותחומי הנושאים העוסקים בהיבטים שונים של השפה והחברה בישראל, כפי שהם מתבטאים בשיח הדבור, הכתוב והמקוון במסגרות המדיה השונות.
 
להגשת מאמר לפרסום היכנסו לקישור זה.
להגשת הצעה לעריכת גיליון מיוחד, צרו קשר עם עורכת כתב העת:
פרופ' עירית קופפרברג, kupir@levinsky.ac.il.

IsraLangSoc journal: "Israel studies in language and society"

"Israel Studies in Language and Society" is the journal of the Israeli Association for the Study of Language and Society. It is an interdisciplinary peer-reviewed journal that offers an academic stage to researchers dealing with the different languages spoken in Israel from a social and cultural aspect. Its aim is to reflect and promote the research carried out in Israel and serve scholars from different fields involved in the study of language and society. It publishes articles on linguistics, sociology, anthropology, communication, education, translation, etc. Articles may deal with these topics from a theoretical, empirical, descriptive or practical aspect.