הנהלת האגודה Association board

נשיא מתאמת אדמיניסטרטיבית עורכת כתב העת
חברי הנהלה
 • פרופ' עלית אולשטיין (האוניברסיטה העברית)
 • ד"ר סול אזואלוס-אטיאס (אוניברסיטת חיפה)
 • פרופ' רינה בן שחר (אוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים)
 • ד"ר דורון דן (המכללה האקדמית לחינוך אחוה)
 • ד"ר שושי וקסמן (מכללת לוינסקי לחינוך)
 • ד"ר מריה ילנבסקיה (הטכניון)
 • ד"ר זהר לבנת (אוניבריסטת בר-אילן)
 • ד"ר מלכה מוצ'ניק (אוניברסיטת בר-אילן)
 • ד"ר מרינה ניזניק (אוניברסיטת תל-אביב)
 • פרופ' חנה עזר (מכללת לוינסקי לחינוך)
 • פרופ' עירית קופפרברג (מכללת לוינסקי לחינוך)
 • ד"ר דבורה קלקין-פישמן (אוניברסיטת חיפה)
 • ד"ר רוביק רוזנטל (האוניברסיטה הפתוחה)