הנהלת האגודה • Association board

נשיא מתאם אדמיניסטרטיבי
 • ד"ר עידן רביב
  סגן מנהל לעניינים אקדמיים, אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב
עורכת כתב העת
חברי הנהלה
 • פרופ' עלית אולשטיין (האוניברסיטה העברית בירושלים)
 • ד"ר סול אזואלוס-אטיאס (אוניברסיטת חיפה)
 • פרופ׳ מוחמד אמארה (המכללה האקדמית בית ברל)
 • ד"ר עינב ארגמן (מכללת לוינסקי לחינוך)
 • פרופ' בנימין הרי (אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב)
 • ד"ר שושי וקסמן (מכללת לוינסקי לחינוך)
 • ד"ר אורלי חיים (מכללת בית ברל)
 • ד"ר אימאן יונס (מכללת בית ברל)
 • ד"ר מריה ילנבסקיה (הטכניון)
 • ד"ר דפנה יצחקי (מכללת סמינר הקיבוצים)
 • פרופ' זהר לבנת (אוניבריסטת בר-אילן)
 • ד"ר מלכה מוצ'ניק (אוניברסיטת בר-אילן)
 • ד"ר יונתן מנדל (מכון ון ליר בירושלים)
 • ד"ר מרינה ניזניק (אוניברסיטת תל אביב)
 • פרופ' עירית קופפרברג (מכללת לוינסקי לחינוך)
 • ד"ר דבורה קלקין-פישמן (אוניברסיטת חיפה)
 • ד"ר עידן רביב (אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב)
 • ד"ר רוביק רוזנטל (האוניברסיטה הפתוחה)
 • פרופ' אילנה שוהמי (אוניברסיטת תל אביב)