חברי המערכת • Editorial Members

העורכת
o   פרופ' עירית קופפרברג, מכללת לוינסקי לחינוך

עורכת המשנה ומרכזת המערכת

o   איילת כהן, החוג לתקשורת, המכללה האקדמית דוד ילין

עורכת ביקורת ספרים
o   איילת כהן, החוג לתקשורת, המכללה האקדמית דוד ילין

המערכת
o   רוני הנקין-רויטפרב, המחלקה ללשון העברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
o   רון כוזר, החוג לשפה וספרות אנגלית, אוניברסיטת חיפה
o   מלכה מוצ'ניק, המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן
o   ענת סטבנס, החוג להכשרת מורים לאנגלית, המכללה האקדמית בית ברל
o   אורה שורצולד, המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן

מרכזת המערכת
o   ד"ר איילת כהן

עורך לשון עברית
o   יצחק הילמן

עורכת לשון אנגלית
o   סנדרה פיין

התקנה והגהה
o   רינת הברמן

מועצת המערכת
o   עלית אולשטיין, בית-הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
o   מוחמד אמארה, החוג לבלשנות אנגלית, המכללה האקדמית בית ברל
o   אליעזר בן-רפאל, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
o   גבריאל ויימן, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה
o   גדעון טורי, בית הספר למדעי התרבות, אוניברסיטת תל-אביב
o   איילת כהן, החוג לתקשורת, המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין
o   תמר כתריאל, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה
o   דב ספולסקי, המחלקה לאנגלית, אוניברסיטת בר-אילן
o   אילנה שוהמי, בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
o   יוסף שיטרית, החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה
o   אסתר שלי-ניומן, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים.

מתחזקת האתר
o   מירב עוזיאל