טופס הרשמה להצטרפות לאגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

יש למלא את הטופס ולהעביר את התשלום באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: לידי ד"ר עידן רביב, אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב, ברנדייס 17, תל אביב.
בהעברה בנקאית: הבנק הבינלאומי הראשון, סניף 101, מס' חשבון: 334014.

רק לאחר קבלת התשלום תשלח הודעה על אישור ההרשמה.
גרפיטי עירוני