מאמרים וספרים Papers & books

סוגיות בהוראת שפות בישראל (חלק א'ו-ב') / סמדר דוניצה-שמידט ועפרה ענבר-לוריא

מערכת החינוך בישראל מתמודדת עם סוגיות לשוניות מורכבות הנובעות ממאפייניה הרב-
לשוניים והרב-תרבותיים של החברה הישראלית, שבה חברו יחדיו עברית וערבית, שפות
עולם ושפות מהגרים. מטרתו של ספר זה להציג מחקרים וסקירות הנוגעים בחלק מהסוגיות
ומהאתגרים הלשוניים הרבים והמגוונים הקיימים בהקשר הישראלי. זאת על מנת להציף
את המורכבות המאפיינת את סוגיות הלשון המרתקות הללו ולהגביר את המודעות לקיומן
ולאינטראקציה הייחודית ביניהן.

למידע מלא

 
Eliezer Ben-Rafael, Tel Aviv University
Confronting Allosemitism in Europe: The Case of Belgian Jews (2014)

Only a few decades after the Holocaust, Belgian Jews, like most European Jewries, are under the attack of forces stemming from a variety of sources. How do they confront and stand these new hardships? Research done all over Europe from 2012 through 2013 tried to answer this question. Among the cases investigated, the Belgian Jewry is one of the most interesting. It is both versatile and representative, revealing essential components of the general experience of European Jews today. Conceptual considerations pave the way to the study of their plight that has been, by any criterion, anything but “usual". Belgian Jews, it appears, are “like” many other Jewries in Europe but “a little more”. They highlight the question: is allosemitism at all surmountable?
 

 
Malka Muchnuk, Bar-Ilan University
The Gender Challenge of Hebrew (2014)

The Gender Challenge of Hebrew is the first book to delve in depth into the problem of gender representation over the 3,000-year history of the Hebrew language. By analyzing and illustrating the grammatical characteristics of gender in Biblical,
Mishnaic, Medieval and Modern Hebrew, Malka Muchnik reveals the social and cultural issues that they reflect.
Gender discrimination in all periods of Hebrew is shown in sacred, liturgical and literary texts, as well as in the popular language spoken today. All of them testify to the problematic status of women, who were traditionally excluded from religious studies and public activities, and in recent decades have been struggling to change this practice. Malka Muchnik shows that linguistic change remains a challenging goal.

 
Edited by: F. Xavier Vila, Vanessa Bretxa, Universitat de Barcelona
Language Policy in Higher Education (2014)

This book seeks to fill a gap in the study of higher education language policies. It is a well-researched, well-documented, and thoughtful comparative consideration of the challenge of internationalisation for ‘linguae academicae’ other than English. Vila and Bretxa’s edited volume will definitively help decision-makers, language activists and scholars to understand the complexities and to identify the opportunities for universities under the current process of internationalisation, and to reduce the anxieties it sometimes produces.
This volume deals with multilingualism in higher education by focusing on a number of medium-sized languages that have become solidly established in this field. The book explores how these languages achieved the status of lingua academica, reviews the social functions they serve as means of instruction, research and administration, and analyses the challenges posed to them by globalisation.
Sense and Sensitivity:
The Identity of the Scholar-Writer in Academia, Hanna Ezer (2016)


Current educational reform rhetoric around the globe repeatedly invokes the language of 21st century learning and innovative thinking while contrarily re-enforcing, through government policy, high stakes testing and international competition, standardization of education that is exceedingly reminiscent of 19th century Taylorism and scientific management. Yet, as the steam engines of educational “progress” continue down an increasingly narrow, linear, and unified track, it is becoming increasingly apparent that the students in our classrooms are inheriting real world problems of economic instability, ecological damage, social inequality, and human suffering.

מדברים בשפת התנ"ך / רוביק רוזנטל

ספרו החדש של ד"ר רוזנטל, שיצא לאור באוגוסט 2018, נועד לקהל רחב, ועוסק ביחסים בין שפת המקרא והעברית המודרנית בהיבטים לקסיקליים, סמנטיים, תרבותיים ועוד.
הספר מציג בעשרים פרקים את היחס בין שפת התנ"ך לעברית המודרנית. מצד אחד: שפה ספרותית ייחודית, מהודקת, בתחביר קשה לעיכול, מצד שני שפה עשירה המשמשת כשפת דיבור, עיתון וספרות.
ד"ר רוביק רוזנטל הוא בלשן, עיתונאי, סופר ישראלי וחבר הנהלת האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה.