מאמרים וספרים • Papers & Books

סוגיות בהוראת שפות בישראל (חלק א'ו-ב') / סמדר דוניצה-שמידט ועפרה ענבר-לוריא

מערכת החינוך בישראל מתמודדת עם סוגיות לשוניות מורכבות הנובעות ממאפייניה הרב-לשוניים והרב-תרבותיים של החברה הישראלית, שבה חברו יחדיו עברית וערבית, שפות עולם ושפות מהגרים. מטרתו של ספר זה להציג מחקרים וסקירות הנוגעים בחלק מהסוגיות ומהאתגרים הלשוניים הרבים והמגוונים הקיימים בהקשר הישראלי. זאת על מנת להציף
את המורכבות המאפיינת את סוגיות הלשון המרתקות הללו ולהגביר את המודעות לקיומן ולאינטראקציה הייחודית ביניהן.

למידע נוסף >>

 
Eliezer Ben-Rafael, Tel Aviv University
Confronting Allosemitism in Europe: The Case of Belgian Jews (2014)

Only a few decades after the Holocaust, Belgian Jews, like most European Jewries, are under the attack of forces stemming from a variety of sources. How do they confront and stand these new hardships? Research done all over Europe from 2012 through 2013 tried to answer this question. Among the cases investigated, the Belgian Jewry is one of the most interesting. It is both versatile and representative, revealing essential components of the general experience of European Jews today. Conceptual considerations pave the way to the study of their plight that has been, by any criterion, anything but “usual". Belgian Jews, it appears, are “like” many other Jewries in Europe but “a little more”. They highlight the question: is allosemitism at all surmountable?
Malka Muchnuk, Bar-Ilan University
The Gender Challenge of Hebrew (2014)

The Gender Challenge of Hebrew is the first book to delve in depth into the problem of gender representation over the 3,000-year history of the Hebrew language. By analyzing and illustrating the grammatical characteristics of gender in Biblical, Mishnaic, Medieval and Modern Hebrew, Malka Muchnik reveals the social and cultural issues that they reflect.
Gender discrimination in all periods of Hebrew is shown in sacred, liturgical and literary texts, as well as in the popular language spoken today. All of them testify to the problematic status of women, who were traditionally excluded from religious studies and public activities, and in recent decades have been struggling to change this practice. Malka Muchnik shows that linguistic change remains a challenging goal.

 
Edited by: F. Xavier Vila, Vanessa Bretxa, Universitat de Barcelona
Language Policy in Higher Education (2014)

This book seeks to fill a gap in the study of higher education language policies. It is a well-researched, well-documented, and thoughtful comparative consideration of the challenge of internationalisation for ‘linguae academicae’ other than English. Vila and Bretxa’s edited volume will definitively help decision-makers, language activists and scholars to understand the complexities and to identify the opportunities for universities under the current process of internationalisation, and to reduce the anxieties it sometimes produces.
This volume deals with multilingualism in higher education by focusing on a number of medium-sized languages that have become solidly established in this field. The book explores how these languages achieved the status of lingua academica, reviews the social functions they serve as means of instruction, research and administration, and analyses the challenges posed to them by globalisation.
Sense and Sensitivity:
The Identity of the Scholar-Writer in Academia, Hanna Ezer (2016)


Current educational reform rhetoric around the globe repeatedly invokes the language of 21st century learning and innovative thinking while contrarily re-enforcing, through government policy, high stakes testing and international competition, standardization of education that is exceedingly reminiscent of 19th century Taylorism and scientific management. Yet, as the steam engines of educational “progress” continue down an increasingly narrow, linear, and unified track, it is becoming increasingly apparent that the students in our classrooms are inheriting real world problems of economic instability, ecological damage, social inequality, and human suffering.

מדברים בשפת התנ"ך / רוביק רוזנטל

ספרו החדש של ד"ר רוזנטל, שיצא לאור באוגוסט 2018, נועד לקהל רחב, ועוסק ביחסים בין שפת המקרא והעברית המודרנית בהיבטים לקסיקליים, סמנטיים, תרבותיים ועוד.
הספר מציג בעשרים פרקים את היחס בין שפת התנ"ך לעברית המודרנית. מצד אחד: שפה ספרותית ייחודית, מהודקת, בתחביר קשה לעיכול, מצד שני שפה עשירה המשמשת כשפת דיבור, עיתון וספרות.
ד"ר רוביק רוזנטל הוא בלשן, עיתונאי, סופר ישראלי וחבר הנהלת האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה.
 
Arabic in Israel
Language, Identity and Conflict, 1st Edition, Muhammad Amara (2018)


In Arabic in Israel, Muhammad Amara analyses the status of Arabic following the creation of the State of Israel and documents its impact on the individual and collective identity of Israel’s Palestinian Arab citizens. The interplay of language and identity in conflict situations is also examined. This work represents the culmination of many years of research on Arabic linguistic repertoire and educational policy regarding the language of the Palestinian citizens of Israel. It draws all of these factors together while linking them to local, regional and global developments. Its perspective is interdisciplinary and, as such, examines the topic from a number of angles including linguistic, social, cultural and political.
Twelve Lectures on Multilingualism
Edited by: David Singleton, Larissa Aronin (2018)


This major new textbook offers an accessible introduction to many of the most interesting areas in the study of multilingualism. It consists of twelve lectures, written by leading researchers, each dedicated to a particular topic of importance. Each lecture offers a state-of-the-art, authoritative review of a subdiscipline of the field. The volume sheds light on the ways in which the use and acquisition of languages are changing, providing new insights into the nature of contemporary multilingualism. It will be of interest both to undergraduate and postgraduate students working in linguistics-related disciplines and students in associated social sciences.
The Material culture of Multilingualism
Editors: Aronin, Larissa, Hornsby, Michael, Kiliańska-Przybyło, Grażyna (Eds.) Springer (2018)


Provides cutting-edge research in multilingualism. The first book on the emerging strand 'the material culture of multilingualism' which gives an original interface of social studies and applied linguistics. This volume provides a unique interface between the material and linguistic aspects of communication, education and language use, and cuts across traditional disciplinary boundaries, drawing on fields as varied as applied linguistics, ethnology, sociology, history and philosophy.
Commodification of women’s breasts: Internet sites as modes of delivery to local and transnational audiences
Doris Correa and Elana Shohamy. Special issue of Linguistic Landscape 4:3 (2018)


Cosmetic surgery has become a widespread phenomenon in the last decades, especially in Colombia where a large number of women undergo it every year. This surgical boom is reflected in several Linguistic Landscape resources including the internet, where a growing number of cosmetic surgery centers advertise their procedures. This article reports on a study which drew on critical linguistic landscape and feminist theories to explore how local cosmetic surgery websites contribute to the commodification of women’s breasts, and its implications for users of these websites.