קול קורא: גיליון מיוחד בנושא
מחקר נרטיבי בחברה הישראלית

 
"עיונים בשפה וחברה", כתב העת הבין-תחומי המקוון והשפיט של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, מזמין חוקרות וחוקרים לשלוח מאמרים עבור גיליון מיוחד בנושא: מחקר נרטיבי בחברה הישראלית. העורכת האורחת של הגיליון היא ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל. הגיליון מיועד לפרסום בשנת 2018.

לנרטיב יש תפקידים רבים בתקשורת הבין-אישית, במתן משמעות להתנסות, בבניית זהויות אישיות וקולקטיביות, ביצירת ידע ועוד. משום כך הנרטיב מהווה כלי רב משמעות בידי חוקרים בתחומי דעת שונים.

נשמח לקבל הצעות למאמרים הכוללות תקציר (עד 400 מילים) עד לתאריך 18.1.2017. התקצירים יכללו עד 3 פריטים ביבליוגרפיים, אותם יש לשלוח אל העורכת האורחת של הגיליון המיוחד, ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל ולעורכת כתב העת, פרופ' עידית קופפרברג, בכתובות הדוא"ל האלו: gabrielasm@013.net ו-kupir@levinsky.ac.il.
כותרת ההודעה ציינו: הצעה למאמר לגיליון המיוחד "מחקר נרטיבי בחברה הישראלית".

להורדת קול הקורא המלא ובו פרטים נוספים לחץ כאן.