קול קורא לכנס ה-20 של האגודה

אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב שמחות לארח את הכינוס ה-20 של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה. במוקד הכנס יעמוד הנושא: שפה, זהות, מגדר.

הכנס ייערך ביום ראשון, כ' בסיון תשפ"ב, 19 ביוני 2022, בזום.
את התוכנית המלאה של הכנס תוכלו למצוא בקישור זה.

החברה בישראל משתתפת במגמות עולמיות של שינויים באופן שבו הבחנות מגדריות מובנות בחברה ובשימושים לשוניים המשקפים זאת. אף כי אין מדובר במגמה חדשה לגמרי, העניין והעיסוק בה אינם פוחתים, וסוגיות חדשות עולות חדשים לבקרים. הן העברית והן הערבית, בהיותן שפות שבהן היסוד המגדרי מובהק, מתמודדות עם הנושא שכולל שיח ציבורי ער. 
 
הכנס השנתי ה־20 של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה ידון בהיבטים הלשוניים של התמורות בתחום הזהות והמגדר בישראל ובעולם, וכן בנושאי הליבה של האגודה: מדיניות לשונית חינוכית, שפת התקשורת, האקדמיה, מדיניות לשונית, תרבות פופולרית ועוד.
 
זו הזמנה לחוקרות ולחוקרים בתחומי הלשון, החברה והתרבות להגיש תקצירים המציגים מחקרים בנושאים המפורטים במסמך הקול הקורא:

לקריאת הקול הקורא המלא בעברית, לחצו כאן >>
לקריאת הקול הקורא המלא בערבית, לחצו כאן >>
לקריאת הקול הקורא המלא באנגלית, לחצו כאן >>

ניתן להגיש הצעות לסוגים שונים של מושבים:

1. הרצאות
2. סימפוזיונים 
3. שולחנות עגולים
4. פוסטרים
 
את ההצעות יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, עד לתאריך 15 באפריל 2022, לכתובת הדוא"ל:  conferences.nyuta@gmail.com.
ההצעות תשלחנה לשיפוט בעילום שם לשני מעריכים, ותשובות תשלחנה עד מחצית חודש מאי 2022.
 
על פי תקנון האגודה, הרצאה או סימפוזיון שיתקבלו לכינוס מחייבים חברות באגודה; ללא תשלום דמי חברות, לא יהיה אפשר להציג בכינוס.
 
הוועדה המארגנת
פרופ׳ בנימין הרי, פרופ׳ מוחמד אמארה, פרופ׳ רוני הנקין-רויטפרב, פרופ' הנרייט דהאן כלב, ד״ר רועי
גפטר, ד״ר דפנה יצחקי, הסופרת שייח׳ה חליווה, ד"ר עידן רביב, פרופ׳ אילנה שוהמי, ד״ר יונתן מנדל