קול קורא לכינוס ה-16 של האגודה

קול קורא לכינוס השישה-עשר של האגודה
 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שמחה לארח את הכינוס ה-16 של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה.

הכינוס יתקיים ביום שני, כ"ו באייר, תשע"ז, 22 במאי 2017.
 
אנו קוראים בזאת להגיש הצעות למושבים שונים: 
  1. הרצאות – בנות 30 דקות (20 דקות הרצאה ו-10 דקות דיון)
  2. סימפוזיונים – לקט הרצאות סביב נושא בעל זיקה בולטת לנושא הכינוס, המאורגן בידי יוזם/ת הסימפוזיון
  3. פוסטרים
יש לשלוח את ההצעות בדואר אלקטרוני בלבד עד לתאריך 15 בפברואר 2017 לכתובת הדוא"ל: fragman@bgu.ac.il.
ההצעות תישלחנה לשיפוט בעילום שם לשני מעריכים. תשובות תישלחנה עד 30 במרץ 2017.

לקול הקורא ולמידע נוסף לחץ כאן