קול קורא לכינוס ה-17 של האגודה

קול קורא לכינוס השבעה-עשר של האגודה
 

אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב שמחה לארח את הכינוס ה-17 של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה.

הכינוס יתקיים ביום ראשון, כ' בסיוון, תשע"ח, 3 ביוני 2018.

במוקד הכינוס יעמוד הנושא: השפות בחברה הישראלית בעידן הגלובלי: לאן?
 
אנו קוראים בזאת להגיש הצעות למושבים שונים: 
  1. הרצאות – בנות 30 דקות (20 דקות הרצאה ו-10 דקות דיון)
  2. סימפוזיונים – לקט הרצאות סביב נושא בעל זיקה בולטת לנושא הכינוס, המאורגן בידי יוזם/ת הסימפוזיון
יש לשלוח את ההצעות בדואר אלקטרוני בלבד עד לתאריך 5 במרס 2018 (המועד הוארך) לכתובת הדוא"ל: conferences.nyuta@gmail.com.
ההצעות תישלחנה לשיפוט בעילום שם לשני מעריכים. תשובות תישלחנה עד 31 במרץ 2018.

לקול הקורא ולמידע נוסף לחץ כאן
קול קורא לכינוס ה-17