פרטי רכישה ומנויים

לספריות ולמוסדות
  • 650 ₪, או 185$, או 120 עבור גיליון
לאנשים פרטיים
  • 150 ₪, או 45$, או 30 עבור גיליון
אופן התשלום
למנויים על כתב העת ולרכישת גיליונות בודדים נא לפנות לחברת און טיים בע"מ:
Subscription

Libraries and Institutions
  • 185 USD, or 120 EURO, or 650 NIS per issue.
Private Subscriptions
  • 45 USD, or 30 EURO, or 150 NIS per issue.
Payment Systems
:For subscriptions and purchase of single issues please contact On Time Ltd.