תקנון • Bylaws

  1. האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה היא אגודה רב‑תחומית המאגדת את כל המעוניינים במחקר הלשון והמציאות הלשונית בהקשר החברתי.
  2. האגודה תשאף לקידום המחקר בכיוון זה ותעודד קיום מסגרות דיון בעל-פה ובכתב בנושאים תיאורטיים כלליים, בנושאים הנוגעים לתרבות ולחברה בישראל ובנושאים יישומיים באותם התחומים.
  3. האגודה תעודד זרימת מידע בנושאי לשון וחברה מן האקדמיה לידי הרשויות המחליטות בנושאים אלה בישראל.

להמשך קריאה ולתקנון המלא לחץ כאן.