*  *
 *  *
אישור  *  
אני שולח דמי חבר (במזומן/בהמחאה, ללא ציון המילים "למוטב בלבד") לפקודת האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה על סך  *