*
 *
 *
 *אישור  *
 
אני שולח דמי חבר (במזומן/בהעברה בנקאית/בהמחאה, ללא ציון המילים "למוטב בלבד") לפקודת האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה על סך  *