טופס הרשמה להצטרפות לאגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

יש למלא את הטופס ולהעביר את התשלום באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: לידי ד"ר אורלי חיים, המכללה האקדמית בית ברל, דואר בית ברל 4490500.
בהעברה בנקאית: הבנק הבינלאומי הראשון, סניף 101, מס' חשבון: 105311286.

רק לאחר קבלת התשלום תשלח הודעה על אישור ההרשמה.
גרפיטי עירוני