כתב העת "עיונים בשפה וחברה"

"עיונים בשפה וחברה" הוא כתב העת של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה. זהו כתב עת בין-תחומי שפיט, המציע במה אקדמית לחוקרים העוסקים בלשונות השונות המדוברות בישראל מן ההיבט החברתי-תרבותי. מטרתו לשקף ולהפיץ את המחקר הנערך בישראל ולשרת חוקרים מדיסציפלינות שונות העוסקות בחקר שפה וחברה. מתפרסמים בו מאמרים מתחומים כגון בלשנות, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, תקשורת, חינוך, תרגום ועוד. המאמרים יכולים לעסוק בתחומים אלו מן הבחינות התיאורטית, האמפירית, התיאוּרית והמעשית.

  
"Israel Studies in Language and Society" is the journal of the Israeli Association for the Study of Language and Society. It is an interdisciplinary peer-reviewed journal that offers an academic stage to researchers dealing with the different languages spoken in Israel from a social and cultural aspect. Its aim is to reflect and promote the research carried out in Israel and serve scholars from different fields involved in the study of language and society. It publishes articles on linguistics, sociology, anthropology, communication, education, translation, etc. Articles may deal with these topics from a theoretical, empirical, descriptive or practical aspect.

IsraLangSoc journal: "Israel studies in language and society"