אירוע חגיגי מקוון
לרגל הופעת גיליון כפול מיוחד של כתב העת "עיונים בשפה וחברה": קול בחברה הישראלית העכשווית מנקודת מבט רב תחומית

עורכות הגיליון: פרופ' עירית קופפרברג וד"ר איילת כהן

מנחה: ד"ר איילת כהן

האירוע יתקיים כמושב הסיום של הכינוס השנתי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה.
ההשתתפות באירוע היא ללא עלות. השתתפות בשאר מושבי הכנס, שיתמקד בשפה, אידיאולוגיה, פוסט-אמת ועידן הקורונה בחברה הישראלית, כרוכה בתשלום דמי חברות באגודה. 
לפרטים ניתן ליצור קשר: conferences.nyuta@gmail.com

יום ראשון י' בתמוז • 20 ביוני 2021
שעות 18:20-16:00
בזום

סדר יום

ברכות ופתח דבר
מברך: פרופ' בני הרי, נשיא האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה  
פתח דבר: פרופ' עירית קופפרברג, עורכת כתב העת "עיונים בשפה וחברה"

מושב ראשון: קול בשיח משפטי וציבורי
משיח על אוטיזם לשיח אוטיסטי: כשאוטיסטים בישראל שברו שתיקה
ד"ר איילת ברמן
אנשים תחת אפוטרופסות: אידיאולוגיה של השתקה
ד"ר מיכל בראל, פרופ' ישראל (איסי) דורון ופרופ' רוני סטריאר 
קול ללא דיבור: התאמות שפתיות והנגשת צדק לאנשים עם מוגבלות
ד"ר מיכל גלייטמן וגב' תרצה ליבוביץ

מושב שני: קול בפזמון ובמוסיקה הישראליים
"המקרה המוזר של 'אמצע הלילה בכפר': חזות וצליל פלסטיניים במרחב הישראלי 
פרופ' חזקי שוהם
הרטוריקה של השתיקה בחמישה פזמוני שכול 
ד"ר גל (גלי) מנור

מושב שלישי: שתיקה והשתקה בשיח הפוליטי
הדהודים אירוניים כאסטרטגיה של השתקה בתגוביות לפוסטים של פוליטיקאים בפייסבוק 
ד"ר פנינה שוקרון-נגר
מהשתתפות להפיכה לגנאי: קולו והיעדר קולו של ה”ערבי” בשני אזורים של מרחב ציבורי בישראל 
פרופ' גונן דורי הכהן

מתדיינת: פרופ' זהר לבנת
דיון עם הקהל                           
 
16:10-16:0016:55-16:1017:25-16:55

17:55-17:25

18:10-17:55